Klubbens bestyrelse
Formand:

Allan Sørensen

Kasserer:

Niels Kolind

Sekretær:

Christian Jensen